کلرو پتاس

کلرو پتاس

کلرو پتاس نوعی کود شیمیایی کشاورزی است که با دارای بودن حدود 60 درصد پتاسیم به عنوان منبع مهمی برای تامین نیاز گیاهان کاربرد دارد. این کود شیمیایی از کشور های روسیه و ازبکستان وارد می شود.

کلرور پتاسیم, کلرور پتاسیم چیست, قیمت کلرور پتاس, کود کلرور پتاسیم, کود شیمیایی کلرو پتاسیم, خرید کلرو پتاسیم, کلرور پتاسیم قرمز, کلرور پتاسیم گرانوله, کود KCl, کلرو پتاس خدماتی 

کلرید پتاسیم با فرمول شیمیایی KCl از ترکیب پتاسیم و کلر تشکیل شده و و در دوره های مختلف کشت محصول قابل مصرف است ولی به دلیل کم تحرک بودن معمولا قبل از کاشت به زمین افزوده می شود. کلرو پتاس نوعی کود شیمیایی کشاورزی است که با دارای یودن حدود 60 درصد پتاسیم به عنوان منبع مهمی برای تامین نیاز گیاهان کاربرد دارد. این کود شیمیایی از کشور های روسیه و ازبکستان وارد می شود.

 

کلمات مرتبط : کلرور پتاسیم چیست - قیمت کلرور پتاس سفید - کود کلرور پتاس روسی - کود شیمیایی کلرو پتاسیم - خرید کود کلروپتاس - فرمول شیمیایی کلرور پتاسیم قرمز - خرید کلرو پتاسیم - کلرور پتاسیم گرانوله - فروش پتاسیم کلراید - قیمت کلرور پتاس صورتی - کود KCl - کود کشاورزی کلرید پتاسیم کریستال و پودری

برای خرید کود شیمیای کلرور پتاسیم ازبکستان و روسی سفید و قرمز (صورتی) با بخش بازرگانی پارس شیمی به شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر