کلات اهن وروی

کلات اهن وروی

کلات آهن با دارا بودن عناصر کلاته قادر به حفظ آهن و تقویت کردن برگ های گیاهان به منظور انجام هر چه بهتر فتوسنتز توسط کلروفیل می باشد. این کود با غلظت بیشتر از 4/5 مفید است.

 کلات اهن وروی

کلات آهن یک کود شیمیایی کاملا محلول در آب می باشد که می توان آن را هم به صورت مصرف در خاک و هم "برگ کود" مصرف نمود. این کود علاوه بر تامین نیاز غذایی گیاه به عنصر آهن همچنین برای تولید کلروفیل در ساختار برگ ها به منظور جذب انرژی خورشید مفید است. کلات آهن با دارا بودن عناصر کلاته قادر به حفظ آهن و تقویت کردن برگ های گیاهان به منظور انجام هر چه بهتر فتوسنتز توسط کلروفیل می باشد. این کود با غلظت بیشتر از 4/5 مفید است.

 

کلمات مرتبط : فروش کلات آهن - کلات آهن 6 درصد - کود کلاته - فروش کود کشاورزی - کود شیمیایی - نانو کود کلات آهن - میزان مصرف کود کشاورزی - نحوه استفاده از کود کلات آهن خضرا - کود کلات آهن چیست - قیمت خرید کودهای کلات آهن - تاثیر کود آهن در کشاورزی - سولفات آهن

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر