کلات آهن چیست

کلات آهن چیست

گیاهان برای رشد و نمو نیاز به عناصر پر مصرف که ساختار های گیاهی را تشکیل می دهند و عناصر کم مصرف که غذای گیاهان هستند دارند. عنصر آهن نیز یکی از عناص غذایی گیاهان محسوب می گردد.

 کلات آهن چیست

کلات آهن چیست

آهن به دو صورت در کود کشاورزی برای مصرف گیاهان قابل جذب است. سولفات آهن و کلات آهن دو نوع کود شیمیایی محسوب می شوند که دارای اهن قابل جذب برای گیاه می باشند. با توجه به اینکه سولفات آهن در خاک رسوب می کند, کلات آهن از طریق اسپری در اختیار گیاهان قرار می گیرد. گیاهان برای رشد و نمو نیاز عناصر پر مصرف که ساختار های گیاهی را تشکیل می دهند و عناصر کم مصرف که غذای گیاهان هستند دارند. عنصر آهن نیز یکی از عناص غذایی گیاهان محسوب می گردد.

 

کلمات مرتبط : فروش کلات آهن - کلات آهن 6 درصد - کود کلاته - فروش کود کشاورزی - کود شیمیایی - نانو کود کلات آهن - میزان مصرف کود کشاورزی - نحوه استفاده از کود کلات آهن خضرا - کود کلات آهن چیست - قیمت خرید کودهای کلات آهن - تاثیر کود آهن در کشاورزی - سولفات آهن

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر