کرم پودر سنگی

کرم پودر سنگی

پودر سنگ یک ماده جاذب آب می باشد که در صورت ترکیب با آب به صورت خمیر در می آید. کرم پودر سنگی به تنهایی کاربرد خاصی ندارد بلکه از آن در ترکیب با سایر مصالح استفاده می شود.

 کرم پودر سنگی

خاک سنگ در صورتی که با مصالح ساختمانی مانند سیمان و یا گچ ترکیب شود, پس از جذب آب و خشک شدن از چسبندگی بسیار بالایی برخوردار بوده و بسیار محکم می گردد. پودر سنگ یک ماده جاذب آب می باشد که در صورت ترکیب با آب به صورت خمیر در می آید. کرم پودر سنگی به تنهایی کاربرد خاصی ندارد  بلکه از آن در ترکیب با سایر مصالح استفاده می شود.

 

کلمات مرتبط : پودر مردار سنگ - قیمت پودر سنگ جوشقان - فروش پودر سنگ قم - پودر خاک سنگ چیست - خاک سنگ چیست - تولید پودر سنگ مرداب - خرید پودر سنگ و سیمان سفید - تولید کننده پودر سنگ سفید و رنگی - فروش پودر خاک سنگ - قیمت خاک سنگ - پودر سنگ قم و سبزوار و ساوه

به منظور خرید پودر سنگ و مصالح ساختمانی با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 277 کاربر