کربنات سدیم کاوه فیروزآباد

کربنات سدیم کاوه فیروزآباد

عرضه و فروش کربنات سدیم کاوه فیروزآباد استان فارس با کیفیت تایید شده و منطبق بر آنالیز و قیمت استثنایی به صورت سبک و سنگین و در گرید صنعتی با امکان ارسال به کلیه نقاط کشور

کربنات سدیم کاوه فیروزآباد

کربنات سدیم کاوه فیروزآباد واقع در استان فارس یکی از سه مجتمع اصلی تولید سودا اش در کشور می باشد که بخشی از بازار خاورمیانه برای سدیم کربنات را در دست دارد. اهمیت فراوان این ماده موجب شده تا صنایع مختلف سالیانه نیاز به هزاران تن سودااش داشته باشند تا از آن به عنوان ماده اولیه و یا کمکی سود ببرند. کربنات سدیم کاوه فیروزآباد که به کربنات سدیم شیراز نیز شهرت دارد امکان تولید این ماده با خلوص 98 درصد را داشته و فروش محصول به صورت حواله ای و یا تحویل در محل مورد نظر مصرف کنندگان صورت می گیرد.

عرضه و فروش کربنات سدیم کاوه فیروزآباد استان فارس با کیفیت تایید شده و منطبق بر آنالیز و قیمت استثنایی به صورت سبک و سنگین و در گرید صنعتی با امکان ارسال به کلیه نقاط کشور

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر