کربنات سدیم سنگین سمنان

کربنات سدیم سنگین سمنان

عرضه و فروش کربنات سدیم سنگین سمنان و همچنین کربنات سدیم سبک در بسته بندی های استاندارد و منطبق با آنالیز به منظور استفاده در صنایع تولید شیشه و صنایع غذایی و ...

کربنات سدیم سنگین سمنان

کربنات سدیم یا سودا اش در دو کلاس بندی سبک و سنگین تولید می شود. این دو گرید از نظر مشخصات شیمیایی و خواص با هم تفاوتی نداشته و اختلاف آن ها در دانه بندی است. کربنات سدیم سبک در مش پودری و به صورت فاین تولید می شود و کربنات سدیم سنگین سمنان به صورت گرانول تولید می گردد و مش بندی درشت تری دارد. سودااش به عنوان ماده اولیه در تولید شیشه کاربرد داشته و نقش کاهنده نقطه ذوب را دارد. این ماده از نظر شیمیایی یک قلیای قوی بوده و به همین دلیل در تنظیم pH نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

عرضه و فروش کربنات سدیم سنگین سمنان و همچنین کربنات سدیم6 سبک در بسته بندی های استاندارد و منطبق با آنالیز به منظور استفاده در صنایع تولید شیشه و صنایع غذایی و ...

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر