کارخانه سولفات منگنز

کارخانه سولفات منگنز

به استحضار کلیه کشاورزان, گلخانه داران و باغداران محترم می رساند به منظور خرید کود سولفات منگنز چینی و ایرانی از کارخانه سولفات منگنز با خلوص 18 تا 32 درصد با کارشناسان پارس شیمی تماس حاصل فرمایید.

کارخانه سولفات منگنز

منگنز پس از آهک به عنوان دومین عنصر فراوانی تشکیل دهنده پوسته زمین به شمار می آید. وجود منگنز برای گیاهان ضروری است زیرا این ترکیب در انجام عمل فتوسنتز و ساخت کلروفیل و همچنین فعالیت های آنزیمی نقش مهمی دارد و کمبود آن موجب ایجاد مشکل در رشد گیاه و کاهش میزان و کیفیت محصولات می گردد. عوامل مختلفی سبب عدم قرار گیری این عنصر در اختیار گیاهان می شود که از آن جمله می توان به عدم پویایی و کم تحرک بودن منگنز اشاره نمود. همچنین شور و آهکی بودن خاک از دیگر عوامل ماثر در ایجاد این مشکل است.

به استحضار کلیه کشاورزان, گلخانه داران و باغداران محترم می رساند به منظور خرید کود سولفات منگنز چینی و ایرانی از کارخانه سولفات منگنز با خلوص 18 تا 32 درصد با کارشناسان پارس شیمی تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر