کارخانه سود پرک

کارخانه سود پرک

پارس شیمی | فروش مواد شیمیایی مختلف از جمله سود سوز آور مایع و سود پرک 98 درصد منطبق را آنالیز و همراه مشخصات فنی و برگه MSDS برای مصرف در صنایع مختلف از جمله تولید صابون و مواد شوینده, حفاری چاه های نفت و صنایع پتروشیمی, تولید کاغذ و مقوا, صنایع غذایی و تولید تولید نوشابه ها و مواد لبنی

کارخانه سود پرک

تولید سود سوز آور در کارخانه سود پرک صورت می گیرد و اصولا این ماده یک محصول پتروشیمی است. در ابتدا سود مایع 50 درصد به شکل مایع تولید می شود اما برای سهولت در حمل و انبار کردن, طی فرایندی خاص رطوبت آن تبخیر شده و سود پرک 99 درصد تولید می شود که امکان بسته بندی در کیسه های معمولی را دارد.

پارس شیمی, فروش مواد شیمیایی مختلف از جمله سود سوز آور مایع و سود پرک 98 درصد منطبق را آنالیز و همراه مشخصات فنی و برگه MSDS برای مصرف در صنایع مختلف از جمله تولید صابون و مواد شوینده, حفاری چاه های نفت و صنایع پتروشیمی, تولید کاغذ و مقوا, صنایع غذایی و تولید تولید نوشابه ها و مواد لبنی.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 279 کاربر