کارخانه تولید سود سوزآور

کارخانه تولید سود سوزآور

پارس شیمی به عنوان بزرگ ترین کارخانه تولید سود سوز آور آمادگی تامین سود مایع 50 درصد و سود پرک 98 درصد به هر میزان برای مصرفف کارخانجات را دارد

کارخانه تولید سود سوزآور

سود سوز آور یا کاستیک سودا یا سود کاستیک یا سود پرک Caustic Soda یک نمک قلیایی غیر معدنی می باشد که محصول تولید شده در صنایع پتروشیمی می باشد. سود سوزآور با نام علمی هیدروکسید سدیم یا سدیم هیدروکساید Sodium Hydroxide به دو صورت سود مایع و سود پرک تولید می شود.

سود جامد به صورت های سود جامد پرک ، سود جامد گرانوله ، سود سوز آور پودری تولید می شود که هر یک بنا به تقاضای مصرف کننده و شرایطط استفاده از آن قابل تولید می باشد. کارخانه تولید سود سوزآور ، سود مایعع را با خلوص 50 درصد و قابل استفاده در تمام صنایع مختلف تولید می نماید. کاستیک سودا به راحتی آب و دی اکسید کربن موجود در محیط را جذب می نماید که در این صورت خلوص آن کاهش پیدا می کند. برای جلوگیری از این امر باید سود کاستیک را در بسته بندی های کاملا ایزوله نگه داری و حمل و نقل نمود.

کاستیک سودا پر مصرف ترین ماده شیمیایی تولیدی در جهان است به طوری که در طول سال ده ها میلیون لیتر سودسوزآور تولید می شود و به مصرف می رسد. بیشترین استفاده از سود سوزاور در صنایع کاغذ سازی و همچنین تولید صابون و شوینده ها و پاک کننده ها می باشد. حدود 25 درصد از کل سود کاستیک تولید شده در جهان در صنعت تولید کاغذ به مصرف می رسد. از آنجا که سودا کاستیک یک چربی بر بسیار قوی می باشد بنا براین حجم بسیار زیادی از آن در صنایع تولیدی صابون ، شامپو ، جرم گیر ، رسوب زدا و دترجانت ها مورد استفاده قرار می گیرد. پارس شیمی به عنوان بزرگ ترین کارخانه تولید سود سوز آور آمادگی تامین سودد مایع 50 درصد و سود پرک 98 درصد به هر میزان برای مصرف کارخانجات راا دارد

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر