کاربرد کلروفریک

کاربرد کلروفریک

کلروفریک ماده ای شیمیایی و سنتز شده است که آن را با نام کلرید آهن می نامند. این ماده یک عامل اکسید کننده است و در نتیجه ترکیب آن با آب موجب تولید محلولی اسیدی می شود. اصلی ترین کاربرد کلروفریک در تصفیه آب و فاضلاب است.

کاربرد کلروفریک

کلرید آهن در صنایع تصفیه آب و فاضلاب به عنوان عامل لخته کننده مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده قادر است یون های هیدروکسید را که معمولا به دلیل افزودن سود پرک به آب وارد شده است, به شکل لخته هایی بر روی آب دراورده که به راحتی می توان آن ها را از سطح آب جمع آوری نمود. همچنین pH آب را نیز تنظیم می نماید.

 

کلمات مرتبط : کلرید آهن - تری کلرید آهن - فریک کلراید - کلروفریک - مولیسیت - فلورس مارتیس - کلرید آهن 3 ظرفیتی - فروش کلروفریک - قیمت کلرید آهن - کلرید آهن چیست -  تولید کلرفریک - کاربرد کلروفریک - کلروفریک چیست - Iron(III) chloride - Ferric chloride - Iron trichloride - فروش کلرید آهن - کلرید فریک - قیمت کلروفریک - کلرفریک

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 277 کاربر