کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه آب

کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه آب

کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه آب به عنوان یک عامل لخته کننده مناسب می باشد که به نسبت دیگر لخته ساز های سنتی نظیر سولفات آلومینیوم و یا کلروفریک از ویژگی ها و خصوصیات بهتری برخوردار است.

 کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه آب

ترکیبات آلومینیوم با ایجاد تغییرات شیمیایی سبب جذب دیگر مواد و ایجاد لخته در یک محیط مایع می شوند. این لخته به دلیل دارا بودن چگالی بیشتر نسبت آب, ته نشین می شود و از محیط خارج می گردد. همین امر سبب استفاده از این ترکیبات در تصفیه آب شده است. اما تفاوت پلی کلرید آلومینیوم با دیگر نمک ها آلوم دراین است که این ماده موجب ایجاد تغییر چندانی در pH آب نمی شود.

 

کلمات مرتبط : فروش پلی آلومینیوم کلراید جامد - پلی کلرید آلومینیوم - قیمت پلی آلومینیوم کلراید مایع - خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC - قیمت پلی آلومینیوم کلراید چیست - فروش پلی کلرید آلومینیوم - کاربرد پلی الومینیوم کلراید در تصفیه آب - Polyaluminum Chloride - کلرید آلومینیوم هیدراته - آلومینیوم کلروهیدرات

به منظور خرید پلی کلرید آلومینیوم با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره 02133324980 تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر