کاربرد آهک در تصفیه فاضلاب

کاربرد آهک در تصفیه فاضلاب

 آهک نسبت به دیگر مواد آلکالی دارای مزایایی چون قیمت بسیار ارزان ، در دسترس بوده و نداشتن مواد شیمیایی مختلف است. این عوامل به همراه توانایی آهک در حذف فلزات سنگین و کنترل لجن ها سبب گسترش مصرف آهک خام و آهک های فراوری شده نظیر آهک زنده و آهک هیدراته در تصفیه فاضلاب ها شده است.

آهک, آهک هیدراته, آهک زنده, کاربرد آهک, مصارف آهک, 

ترکیبات مختلف اهک همچون پودر سنگ آهک ، آهک هیدراته و آهک زنده به صورت وسیعی به منظور تصفیه آهک مصرف می شود که عبارتند از:

  • خنثی سازی اسید ها : آهک به دلیل خاصیت قلیایی برای بی اثر کردن تاثیرات اسید های موجود در پساب های صنعتی و فاضلاب ها مناسب است.
  • تنظیم pH : آهک دارای نوعی خاصیت خود تنظیم کنندگی pH است به صورتی که pH را تا حد خاصی افزایش می دهد و بیش از حالت نرمال نمی شود.
  • حذف فلزات : آهک هیدراته با ایجاد حالت یونی خاصی ، با فلزات ترکیب شده و فلزات نامطلوب را ته نشین می کند.
  • حذف مواد شیمیایی : ترکیبات سولفات و فسفات از طریق کود های شیمیایی و یا منابع آلی وارد فاضلاب می شود که می توان با استفاده از آهک هیدراته یا آهک زنده میکرونیزه آن ها را ته نشین کرد.
  • کاهش لجن : وجود ترکیبات مغذی نظیر فسفات ، نیترات و سولفات سبب رشد خزه و ایجاد لجن در مسیر های فاضلابی می شود که با استفاده از انواع آهک چون آهک هیدراته ، آهک زنده و پودر سنگ آهک می توان این مشکل را تا حد زیادی کنترل کرد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر