کاربرد آلومینیم سولفات

کاربرد آلومینیم سولفات

کاربرد آلومینیم سولفات در گستره وسیعی از بخش های صنعتی و خدماتی می باشد و بسیاری از صنایع در پروسه های مختلف کاری خود از آن با درصد های متفاوت استفاده می نمایند.

کاربرد آلومینیم سولفات, aluminium sulfate, سولفات آلومینیوم

کاربرد آلومینیم سولفات در کاغذ سازی و مقوا سازی و کارتن سازی است. نیمی از سولفات آلومینیوم تولید شده در جهان در کاغذسازی مصرف می گردد.  از آلومینیم سولفات در صنعت تصفیه آب و فاضلاب نیز سود برده می شود زیرا این ماده با جذب ذرات ریز موجود در آب و ته نشین سازی آن بخشی از روند تصفیه را شامل می گردد. خاصیت انعقادی آلوم موجب جذب و جداسازی اکثر ناخالصی های موجود در آب خواهد شد. دیگر کاربرد آلومینیم سولفات در تولید ترکیبات آلومینیومی نظیر نمک ها و رزین های آلومینیوم است. کاربرد آلومینیم سولفات در گستره وسیعی از بخش های صنعتی و خدماتی می باشد و بسیاری از صنایع در پروسه های مختلف کاری خود از آن با درصد های مختلف استفاده می نمایند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 277 کاربر