پودر سنگ سفید

پودر سنگ سفید

پودر سنگ سفید در صنایع ساختمان سازی معمولا برای ترکیب با سیمان سفید می باشد تا رنگ آن را تغییر ندهد. همچنین سفیدی این خاکبه حدی بالا است که می توان از آن در صنایع رنگ سازی نیز سود برد.

 پودر سنگ سفید

مهمترین کاربرد خاک سنگ سفید در تولید ملات و به همراه سیمان سفید است. همچنین از این ماده در تولید کاشی و سرامیک نیز استفاده می شود زیرا موجب می شود رنگ سفید و یک دستی به دست آید. پودر سنگ سفید در صنایع ساختمان سازی معمولا برای ترکیب با سیمان سفید می باشد تا رنگ آن را تغییر ندهد. همچنین سفیدی این خاک به حدی بالا است که می توان از آن در صنایع رنگ سازی نیز سود برد.

 

کلمات مرتبط : پودر مردار سنگ - قیمت پودر سنگ جوشقان - فروش پودر سنگ قم - پودر خاک سنگ چیست - خاک سنگ چیست - تولید پودر سنگ مرداب - خرید پودر سنگ و سیمان سفید - تولید کننده پودر سنگ سفید و رنگی - فروش پودر خاک سنگ - قیمت خاک سنگ - پودر سنگ قم و سبزوار و ساوه

به منظور خرید پودر سنگ و مصالح ساختمانی با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر