پودر خاک سنگ و سیمان سفید

پودر خاک سنگ و سیمان سفید

پودر خاک سنگ و سیمان سفید یک ترکیب ایدآل برای استفاده در بخش های قابل رویت ساختمان مانند نمای ساختمان می باشد زیرا پودر سنگ موجب ایجاد مقاومت مناسب در سیمان پس از خشک شدن می شود.

 پودر خاک سنگ و سیمان سفید

سیمان سفید که معمولا از آن برای نما سازی استفاده می شود در صورتی که به تنهایی مصرف گردد پس از خشک شدن دچار ترک یا ریزش می گردد به همین علت باید با پودر سنگ ترکیب شود. پودر خاک سنگ و سیمان سفید یک ترکیب ایدآل برای استفاده در بخش های قابل رویت ساختمان مانند نمای ساختمان می باشد زیرا پودر سنگ موجب ایجاد مقاومت مناسب در سیمان پس از خشک شدن می شود.

 

کلمات مرتبط : پودر مردار سنگ - قیمت پودر سنگ جوشقان - فروش پودر سنگ قم - پودر خاک سنگ چیست - خاک سنگ چیست - تولید پودر سنگ مرداب - خرید پودر سنگ و سیمان سفید - تولید کننده پودر سنگ سفید و رنگی - فروش پودر خاک سنگ - قیمت خاک سنگ - پودر سنگ قم و سبزوار و ساوه

به منظور خرید پودر سنگ و مصالح ساختمانی با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر