پرمنگنات در محیط اسیدی

پرمنگنات در محیط اسیدی

ترکیب اسید سولفوریک غلیظ با پرمنگنات موجب ایجاد Mn2O7 می شود که واکنش انفجاری است. همچنین ترکیب پرمنگنات با اسید کلریدریک نیز موجب ایجاد گاز کلر می شود. افزایش اسیدیته پرمگنات سبب کاهش رنگ بنفش آن به دلیل کاهش یون مثبت منگنز می گردد.

پرمنگنات در محیط اسیدی 

ترکیب پرمنگنات پتاسیم با اسید سولفوریک باعث ایجاد واکنشی عجیب می گردد به این صورت که ابتدا بر روی آن بخار تشکیل شده و در نهایت شعله ایجاد می شود. ترکیب این دو ماده ازن تولید می نماید. ترکیب پرمنگنات با اسید کلریدریک نیز موجب ایجاد گاز کلر می شود. 

 

کلمات مرتبط : پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات سدیم - فروش پرمنگنات - قیمت پرمنگنات - پرمنگنات ایرانی - تولید و تهیه پرمنگنات - کاربرد پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات پتاسیم چیست - پتاسیم منگنات - خواص پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات دو پتاس

به منظور خرید پرمنگنات پتاسیم و پرمنگنات سدیم با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی با شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر