پارافین پا

پارافین پا

با توجه به نیاز پوست بدن به چربی برای حفظ شادابی و سر زندگی خود, زمانی که مشکلاتی نظیر خشکی برای پوست ایجاد می گردد, می توان با کمک روغن هایی مانند پارافین پا و دست این مشکل را تا حدود بر طرف نمود.

 پارافین پا, paraffin, پارافین

پای انسان نقطه اتکای بدن بوده و تمام وزن و فشار بدن برای سال ها بر روی آن قرار دارد. همچنین برای ساعات طولانی در داخل کفش و بدون تنفس هوا می باشد. مجموع این عوامل سبب می شود تا پوست پا به خصوص در ناحیه پاشنه, دچار خشکی شدید و ترک خوردگی شود.

پارافین پا از انواع پارافین بهداشتی محسوب می گردد و از آن به منظور باز گرداندن چربی و تازگی به پوست پا استفاده می شود. برای آشنایی با روش پارافین تراپی به وسیله پارافین پا, صفحه آن را در سایت پارس شیمی مطالعه نمایید. با توجه به نیاز پوست بدن به چربی برای حفظ شادابی و سر زندگی خود, زمانی که مشکلاتی نظیر خشکی برای پوست ایجاد می گردد, می توان با کمک روغن هایی مانند پارافین پا و دست این مشکل را تا حدود بر طرف نمود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 277 کاربر