پارافین و چرم

پارافین و چرم

چرم بهترین ماده برای تولید برخی البسه مانند کفش و پالتو می باشد که علاوه بر اینکه مانع رشد باکتری ها می شود, تنفس مناسبی نیز داشته و مانند لباس های نایلونی, موجب خفگی هوای محبوس در خود نمی شود. اما چرم نیاز به نگهداری دارد.

پارافین و چرم, paraffin, پارافین 

پارافین و چرم دارای ارتباط تنگاتنگی می باشند. چرم طبیعی در برابر بسیاری از باکتری ها نسبتا مقاوم است . ویژگی بسیار مهم چرم طبیعی, داشتن تنفس هوایی می باشد. اما چرم به مرور زمان خشک شده و ترک می خورد به همین دلیل باید سالی چند بار با مواد نرم کننده آن را به اصطلاح واکس زد. پارافین از جمله مواد نرم کننده می باشد که در ترکیب بسیاری از انواع واکس مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از موادی است که می توان از طریق آن, چرم را نرم نمود. چرم بهترین ماده برای تولید برخی البسه مانند کفش و پالتو می باشد که علاوه بر اینکه مانع رشد باکتری ها می شود, تنفس مناسبی نیز داشته و مانند لباس های نایلونی, موجب خفگی هوای محبوس در خود نمی شود. اما چرم نیاز به نگهداری دارد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر