پارافین جامد msds

پارافین جامد msds

قابل توجه بازرگانان و صادر کنندگان محترم, به منظور صادر نمودن پارافین جامد msds و برگه آنالیز و مجوز های لازم به صورت تحویل هر یک از مرز ها و بنادر خروجی کشور, با کارشناسان گروه صنعتی پارس شیمی تماس حاصل نموده و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایید.

پارافین جامد msds 

برای دریافت پارافین جامد msds از سایت پارس شیمی استفاده نمایید. msds در حقیقت همان برگه مشخصات فنی و ایمنی می باشد که کلیه مخاطرات مربوط به حمل و انبار داری محصول را به تفصیل شرح می دهد. برگه msds با برگه آنالیز تفاوت داشته و کارکرد آن بیشتر مورد توجه شرکت های حمل و نقل بین المللی, خطوط کشتی رانی و انبار های عمومی می باشد زیرا روش ها حمل و نگهداری و میزان خطرات احتمالی را بیان داشته است. پارافین جامد msds نیز کلیه اطلاعات لازم در این زمینه را در مورد محصول پارافین مایع و جامد را در اختیار قرار می دهد.

قابل توجه بازرگانان و صادر کنندگان محترم, به منظور صادر نمودن پارافین جامد msds و برگه آنالیز و مجوز های لازم به صورت تحویل هر یک از مرز ها و بنادر خروجی کشور, با کارشناسان گروه صنعتی پارس شیمی تماس حاصل نموده و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر