هیدروکلریک اسید

هیدروکلریک اسید

جوهر نمک | کلریدریک اسید | Hydrochloric acid

پارس شیمی | فروش هیدروکلریک اسید 37 درصد و خلوص های پایین تر (  جوهر نمک ) به منظور استفاده در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی با کیفیت بسیار مطلوب و قیمت مناسب

هیدروکلریک اسید, خرید هیدروکلریک اسید, فروش هیدروکلریک اسید, قیمت هیدروکلریک اسید, هیدروکلریک اسید صنعتی, Hydrochloric acid

هیدروکلریک اسید Hydrochloric acid یک اسید معدنی بسیار قوی است که دارای pH بین 0 تا 1 بوده و در معده انسان وجود دارد. اسید هیدروکلریک از نظر فیزیکی به صورت مایعی بی رنگ و شفاف و با بوی بسیار تند و تیز است. اسید کلریدریک از یون های هیدروژن و کلر و با پیوندی ساده به صورت HCl تشکیل شده است.

اسید هیدروکلریک از اکتشافات جابر بن حیان بوده و در ابتدا از ترکیب نمک و اسید سولفوریک حاصل شد. برای تولید صنعتی جوهر نمک از انحلال هیدروژن کلرید در آب استفاده می شود.

 

کلمات مرتبط : جوهر نمک - فروش جوهر نمک - قیمت جوهر نمک - جوهر نمک چیست - نام علمی جوهر نمک - اسید هیدروکلریک - فروش اسید هیدروکلریک - قیمت اسید هیدروکلریک - خرید اسید هیدروکلریک - کاربرد اسید هیدروکلریک - اسید کلریدریک - فروش اسید کلریدریک - قیمت اسید کلریدریک صنعتی - اسید کلریدریک 37 درصد - خرید اسید کلریدریک - Hydrochloric acid - HCl 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر