هیدروکسید سدیم مرک

هیدروکسید سدیم مرک

جهت سفارش هیدروکسید سدیم مرک یا سود سوز آور مایع و سود پرک در بسته بندی های مختلف و سفارشی با ما تماس بگیرید. پارس شیمیی عرضه کننده کاستیک سودا با کیفیت صادراتی به هر میزان و تحویل هر مقصد مورد نظر

هیدروکسید سدیم مرک, فروش هیدروکسید سدیم مرک, قیمت هیدروکسید سدیم مرک, خرید هیدروکسید سدیم مرک,

روش های مختلف و متفاوتی برای تولید هیدروکسید سدیم وجود دارد که هر یک برای مصرف خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. تولید سود پرک برای مصارف آزمایشگاهی و صنعتی هر یک روش خاصی را می طلبد. روشش آزمایشگاهی تولید سود سوز آور به این شکل است که قطعه ای فلز سدیم را در آب خالص قرار داده و سپس حرارت آب را افزایش می دهند. سپس گاز هیدروژن را از درون این مایع عبور می دهند تا یون هیدروکسید تشکیل شود. با این روش تولید سدیم هیدروکسید با خلوص بالا تولید می شود ولی در اشل کوچک و مناسب برای امور آزمایشگاهی است.

جهت سفارش هیدروکسید سدیم مرک یا سود سوز آور مایع و سود پرک در بسته بندی های مختلف و سفارشی با ما تماس بگیرید. پارس شیمیی عرضه کننده کاستیک سودا با کیفیت صادراتی به هر میزان و تحویل هر مقصد مورد نظر.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر