هیدروکسید سدیم msds

هیدروکسید سدیم msds

جهت دریافت اطلاعات و مشخصات فنی و ایمنی و آنالیز سود سوز آور یا هیدروکسید سدیم یا سود پرک و همچنین آشنایی بیشتر با این مادهه شیمیایی و کاربرد ها و مصارف فراوان آن در صنایع مختلف و فروشش هیدروکسید سدیم یا فروش سود پرک از سایت پارس شیمی استفاده نمایید.

هیدروکسید سدیم msds

هیدروکسید سدیم یک نمک قلیایی قوی می باشد که pH بسیار بالایی داشته و به همین دلیل ماده ای خورنده است. اگر سود پرک با پوست و یاا پر و چشم انسان و حیوان در تماس قرار گیرد موجب ایجاد سوختگی و خطراتی می گردد. مخازن حمل و نقل و نگهداری کاستیک سودا فلزی می باشند. سود سوزآور مایع در دمای حداقل 15 و حداکثر 55 درصد سانتی گراد نگهداری شود. اگر دمای آن به بیش از 55 درجه سانتی گرا افزایش یابد موجب ایجاد خوردگی در دیواره های مخزن می شود و اگر کمتر از 15 درجه شود سفت شده و ویسکوزیته آن افزایش می یابد.

جهت دریافت اطلاعات و مشخصات فنی و ایمنی و آنالیز سود سوز آور یا هیدروکسید سدیم یا سود پرک و همچنین آشنایی بیشتر با این ماده شیمیایی و کاربرد ها و مصارف فراوان آن در صنایع مختلف و فروش هیدروکسید سدیم یا فروش سود پرک از سایت پارس شیمی استفاده نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر