هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال

هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال

جهت آشنایی با هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال و سود سوز آور مایع و سود کاستیک پرک و همچنین برای آشنایی با پروسه تولید به روش های مختلفف از جمله روش کلر الکالی و نیز فرمولاسیون و کاربرد های مختلف کاستیک سودا, بخش سود پرک سایت پارس شیمی را پیگیری نمایید

هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال

هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال

هیدروکسید سدیم دارای اسامی دیگری چون سود پرک , سود سوز آور, کاستیک سودا, سود کاستیک, سود سوزآور, سود پرک و سود مایع میی باشد. هیدروکسید سدیم به صورت مایع تولید شده و آن را سود مایع 50 درصد می نامند و سپس طی فرایند شیمیایی خاصی تبخیر شده و به صورت سود پرک 99 درصد و یا سود کاستیک گرانول و سود سوزآور پودری در می اید. فرمولاسیون هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال به صورت NaOH می باشد و از یون های هیدروکسید و سدیم تشکیل شده است

 

هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال

جهت آشنایی با هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال و سود سوز آور مایع و سود کاستیک پرک و همچنین برای آشنایی با پروسه تولید به روش های مختلف از جمله روش کلر الکالی و نیز فرمولاسیون و کاربرد های مختلف کاستیک سودا, بخش سود پرک سایت پارس شیمی را پیگیری نمایید

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر