هیدروژن کلرید

هیدروژن کلرید

هیدروژن کلرید نام دیگر اسید کلریدریک است که از نظر شیمیایی دارای فرمولاسیون HCl بوده و از یون های هیدروژن و کلر تشکیل شده است. این اسید را در ایران با نام جوهر نمک می شناسند و به عنوان یک اسید قوی در مصارف مختلفی در صنایع متفاوت شرکت دارد.

هیدروژن کلرید

هیدروژن کلرید, اسید موجود در معده انسان است و به روش ساده از واکنش نمک با اسید سولفوریک حاصل می شود. اما برای تولید صنعتی آن, هیدروژن کلراید در آب حل می گردد. خلوص اسید هیدروکلریک بین 30 تا 37 درصد بوده و دارای تبخیر بسیار زیادی می باشد به صورتی که بوی شدید و تندی از خود متصاعد نموده و می تواند موجب ایجاد صدمه به بافت های ریه, چشم و پوست شود.

 

کلمات مرتبط : جوهر نمک - فروش جوهر نمک - قیمت جوهر نمک - جوهر نمک چیست - نام علمی جوهر نمک - اسید هیدروکلریک - فروش اسید هیدروکلریک - قیمت اسید هیدروکلریک - خرید اسید هیدروکلریک - کاربرد اسید هیدروکلریک - اسید کلریدریک - فروش اسید کلریدریک - قیمت اسید کلریدریک صنعتی - اسید کلریدریک 37 درصد - خرید اسید کلریدریک - Hydrochloric acid - HCl 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر