وب سایت مسیر جاری » نیتراتنیترات مس

نیترات مس

نیترات مس

نیترات مس Copper(II) nitrate ترکیبی غیر ارگانیک با فرمول شیمیایی Cu(NO3)2 و با ظاهری کریستالی و آبی رنگ است. این ماده در پنج نوع آبپوش مختلف ایجاد می گردد که بیشتر دارای کاربرد آزمایشگاهی هستند. برای تولید آبپوش های مختلف می توان از پودر خشک این ماده استفاده نمود یا محلول آبدار نیترات نقره یا اسید نیتریک غلیظ را به کار گرفت.

نیترات مس

نیترات مس دارای کاربرد ها و مصارف مختلفی بوده که مهم ترین آن در تولید اکسید مس می باشد که دارای کارایی در انجام سنتز های ارگانیک به عنوان یک کاتالیزور است. از محلول نیترات مس در صنایع نساجی استفاده شده و یا برای پولیش نمودن فلزات مصرف می شود. همچنین در تولید مواد آتش بازی برای تولید رنگ آبی کاربرد دارد. در سنتز های ارگانیک از مس نیترات در ترکیب با انیدرید استیک به عنوان یک عامل نیتراسیون برای ترکیبات آروماتیک استفاده می شود.

برای تولید نیترات مس خشک می توان از فلز مس در اشکال مختلف در واکنش با تتراکسید نیتروژن استفاده نمود:

Cu + 2 N2O4 → Cu(NO3)2 + 2 NO

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر