نحوه تولید سود پرک

نحوه تولید سود پرک

پارس شیمی | فروشنده سود سوزآور مایع و سود پرک 99 درصد با کیفیت صادراتی در بسته بندی های سفارشی و استاندارد و همچنین انجام امور گمرکی جهت مصارف صادراتی به دیگر کشور ها و آشنایی با نحوه تولید سود پرک در سایت پارس شیمی

 نحوه تولید سود پرک

نحوه تولید سود پرک چگونه است؟

از قرن نوزدهم رفته رفته از سود پرک در صنایع مختلف استفاده شد. یکی از روش های تولید کاستیک سودا توسط قرار دادن فلز سدیم خالص در آب می باشد. سپس حرارت تدریجی افزایش می یابد. در نهایت گاز هیدروژن از در محلول عبور داده می شود. این عمل موجب می شود فلز سدیم با اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده و سدیم هیدروکسید تشکیل شود. استفاده از این متد تولید سود سوزآور بیشتر برای موارد آزمایشگاهی می باشد زیرا تولید سود کاستیک توسط این روش در سطح وسیع و صنعتی امکان پذیر نبوده و از طرفی خلوص سود مایع تولید شده بسیار بالا است.

پارس شیمی, فروشنده سود سوزآور مایع و سود پرک 99 درصد با کیفیت صادراتی در بسته بندی های سفارشی و استاندارد و همچنین انجام امور گمرکی جهت مصارف صادراتی به دیگر کشور ها

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر