نام تجاری سود سوزآور

نام تجاری سود سوزآور

پارس شیمی آمادگی عرضه و فروش سود سوز آور ( سود مایع 50 درصد ) و فروش سود پرک کاستیک ( سود پرک 99 درصد ) جهت استفاده در صنایعع صابون سازی, تولید کاغذ, دباغی و چرم سازی, تولید مواد غذایی و سایرر موارد صنعتی و غیر صنعتی

نام تجاری سود سوزآور

سود سوز آور یک نمک قلیایی می باشد که استفاده فراوانی دارد. نام علمی و لاتین آن بر گرفته از فرمول شیمیایی می باشد. از آنجا که این مادهه از یون های مثبت سدیم و منفی هیدروکسید تشکیل شده و به صورت NaOH است بنابراین نام علمی آن سدیم هیدروکسید یا هیدروکسید سدیم sodium hydroxide می باشد. اما سود پرک در بازار دارای نام های تجاری وو  عامیانه نیز می باشد.

 

نام تجاری سود سوز آور

سدیم هیدروکساید یک ماده خورنده و سوزاننده می باشد که می تواند موجب ایجاد خوردگی بر روی فلزات مختلف شود. همچنین در صورتی که پوست بدن در معرض آن قرار گیرد باعث ایجاد سوختگی هایی می شود به همین دلیل در نام گذاری آن از کلمه سود یا کاستیک استفاده می شود. نام های تجاری NaOH, سود سوزآور و سود کاستیک و کاستیک سودا و سود پرک می باشد.

پارس شیمی آمادگی عرضه و فروش سود سوز آور ( سود مایع 50 درصد ) و فروش سود پرک کاستیک ( سود پرک 99 درصد ) جهت استفاده در صنایعع صابون سازی, تولید کاغذ, دباغی و چرم سازی, تولید مواد غذایی و سایرر موارد صنعتی و غیر صنعتی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر