موارد استفاده سود سوزآور

موارد استفاده سود سوزآور

جهت آشنایی با موارد استفاده سود سوزآور در بخش های مختلف صنعتی و غیر صنعتی مانند کاربرد های بیمارستانی و خانگی و همچنین کاربرد های مختلف آن در تولید صابون و مواد شوینده و صنایع حفاری و دیگر موارد مصرف آن بخش سود پرک سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

موارد استفاده سود سوزآور

سود سوز آور در حالت مایع و سود پرک به راحتی و به هر میزان در آب محلول می شود و تبدیل به محلولی یک دست و شفاف می گردد. یکی از موارد استفاده سود سوزآور مایع 500 درصد در تولید سود پرک می باشد که طی یک فرایند شیمیایی کنترل شده تبخیر شده و خلوص آن افزایش می یابد.

 

موارد استفاده سود سوزآور چیست

سود سوز آور دارای کاربرد های فراوانی در زندگی انسان است و از اویل قرن نوزدهم که از  آن در تولید خمیر چوب استفاده شد تا امروز مصارف آن گسترش چشمگیری داشته است.

مهمترین موارد استفاده سود سوزآور در تولید کاغذ و پارچه, حذف گاز های اسیدی در استخراج نفت خام و تنظیم pH در صنایع شیمیایی و همچنین خنثی سازی اسید ها و نیز در تولید صابون ها و مواد شوینده می باشد.

 

موارد استفاده سود سوزآور

جهت آشنایی با موارد استفاده سود سوز آور در بخش های مختلف صنعتی و غیر صنعتی مانند کاربرد های بیمارستانی و خانگی و همچنین کاربرد های مختلف آن در تولید صایون وو مواد شوینده و صنایع حفاری و دیگر موارد مصرف آن بخش سود پرک سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر