منگنات و پرمنگنات

منگنات و پرمنگنات

منگنات و پرمنگنات در ترکیب با پتاسیم دو ماده متفاوت می باشند ولی از نظر فرمولاسیون دارای شباهت هایی هستند. پتاسیم پرمنگنات یک ماده اکسید کننده قوی با فرمول شیمیایی KMnO4 است و در صورت حل شدن در آب, محلول بنفش رنگی را ایجاد می نماید.

 منگنات و پرمنگنات

منگنات پتاسیم دارای فرمول ساختاری K2MnO4 بوده و دارای رنگ سبز است. این ماده نیز نوعی نمک پتاسیم می باشد و با اینکه از نظر نام و فرمول شباهت زیادی به پرمنگنات پتاسیم دارد ولی این دو ماده ویژگی ها متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. برای تولید آزمایشگاهی K2MnO4 از حرارت دادن محلول KMnO4 در محلول غلیظ هیدروکسید پتاسیم استفاده می شود.

 

کلمات مرتبط : پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات سدیم - فروش پرمنگنات - قیمت پرمنگنات - پرمنگنات ایرانی - تولید و تهیه پرمنگنات - کاربرد پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات پتاسیم چیست - پتاسیم منگنات - خواص پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات دو پتاس

به منظور خرید پرمنگنات پتاسیم و پرمنگنات سدیم با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی با شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 279 کاربر