مضرات سود سوزآور

مضرات سود سوزآور

اگر مایل به آشنایی با مضرات سود سوزآور و همچنین مراعات ایمنی استفاده با آن هستید از سایت پارس شیمی دیدن نمایید. 

مضرات سود سوزآور

سود سوز آور یک ترکیب خورنده می باشد که سبب ایجاد سوختگی هایی بر روی پوست می شود بنابراین در زمان استفاده از آن باید شرایط ایمنی راا رعایت نمود

 

مضرات سود سوزآور

هنگامی که از سود سوز آور برای هر منظوری استفاده می شود باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمود. همچنین از در محیط بسته و بدونن هود یا هواکش این عمل انجام شود با از ماسک مخصوص استفاده نمود تا بخارات ناشی از سود سوزآور به سیستم تنفسی لطمه وارد نسازد.

 

دلیل مضرات سود سوزآور

همان گونه که از نام سود سوز آور Caustic Soda مشخص است این ماده دارای خاصیت سوزانندگی می باشد و دلیل این امر هم به خاطر خاصیتت قوی قلیایی است که همچون اسید ها می تواند برای سلامت انسان و حیوان خطرناک باشد. اگر مایل به آشنایی با مضرات سود سوزآور و همچنین مراعات ایمنی استفاده با آن هستید از سایت پارس شیمی دیدن نمایید. 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر