مصارف سود سوز آور

مصارف سود سوز آور

مصارف سود سوز آور امروز بسیار گسترده شده است. کاربرد های این ماده از سه قرن پیش رفته رفته شناخته شد و استفاده از آن گسترشش چشمگیری یافت. امروزه مصارف این ماده به حدی گسترده شده است که سالانه بیش از شصت تا هفتاد میلیون تن از آن در جهان تولید شده و در صنایع مختلف استفاده می گردد.

مصارف سود سوز آور

سود سوز آور در حالت جامد, سود پرک نامیده می شود و ماده ای سفید رنگ و بی بو می باشد که در آب و برخی الکل ها مانند اتانول و متانولل محلول می باشد اما در اسید ها کاملا غیر محلول است و موجب خنثی سازی اسید می گردد.

 

مصارف سود سوز آور چیست

به دلیل اینکه سود سوزآور دارای خاصیت خنثی سازی انواع اسید ها از جمله اکسید های اسیدی می باشد به همین دلیل یکی از وسیع ترین زمینه مصارف سود سوز آور در خنثی سازی گاز های سمی و آلوده کننده اتمسفر مانند گاز دی اکسید گوگرد می باشد که در اثر استخراج نفت خام و یا سوزاندن سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ ایجاد می شود و کاربرد دیگر آن در صنعت نفت در تنظیم اسیدیته گل حفاری می باشد که برای استحکام دیواره چاه های نفت به کار گرفته می شود.

 

مصارف سود سوز آور

مصارف سود سوز آور امروز بسیار گسترده شده است. کاربرد های این ماده از سه قرن پیش رفته رفته شناخته شد و استفاده از آن گسترش چشمگیری یافت. امروزه مصارف این ماده به حدی گسترش یافته است که سالانه بیش از شصت تا هفتاد میلیون تن از آن در جهان تولید شده و در صنایع مختلف استفاده می گردد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر