محلول سود naoh

محلول سود NaOH

عرضه و فروش سود سوز آور مایع یا محلول سود NaOH در بسته بندی بشکه 220 لیتری و همچنین سود جامد کاستیک از جمله سود پرک 99 درصد و سود کاستیک گرانول در بسته بندی 25 کیلویی دو لایه و جامبو بگ یک تنی

 محلول سود naoh

در صنایع شیمیایی از محلول سود پرک استفاده های فراوانی می شود. یکی از مهم ترین کاربرد های کاستیک سودا در در بخش آزمایشگاهی و فعالیت های شیمیایی به عنوان تنظیم کننده اسیدیته می باشد. به این دلیل که سود کاستیک یکی از قوی ترین مواد قلیایی می باشد بنابراین نقش کلیدی در تنظیم pH آزمایش های شیمیایی و محصولات نهایی دارد. همچنین از هیدروکسید سدیم برای خنثی سازی اسید ها نیز سود برده می شود. واکنش سدیم هیدروکسید با اسید ها همراه با آزاد شدن انرژی حرارتی زیاد است و در نهایت میزان فراوانی آب تولید می شود.

عرضه و فروش سود سوز آور مایع یا محلول سود NaOH در بسته بندی بشکه 220 لیتری و همچنین سود جامد کاستیک از جمله سود پرک 99 درصد و سود کاستیک گرانول در بسته بندی 25 کیلویی دو لایه و جامبو بگ یک تنی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر