محلول سود

محلول سود

بررسی و مطالعه مطالب علمی و آموزشی در مورد سود پرک , محلول سود مایع , کاستیک سودا مایع و سود کاستیک پرک و دریافت اطلاعات فنی و آنالیز این محصول و همچنین خرید برای مصارف داخلی و صادراتی در سایت پارس شیمی

محلول سود 

سود پرک در صنایع پتروشیمی به تولید می رسد و دارای مصارف فراوان صنعتی و غیر صنعتی می باشد. این ماده به صورت سود سوز آور مایع تولید می شود که به آن محلول سود کاستیک نیز گفته می شود و دارای خلوص 50 درصد می باشد. مایعی شفاف بوده و کاملا بی رنگ و بی بو است. کاستیک سودا مایع دارای خاصیت سوزانندگی می باشد و در صورت تماس با پوست و چشم می تواند بسیار خطرناک باشدهمچنین سود مایع کاستیک بسیار ناپایدار و واکنش دهنده است و در صورتی که سود مایع 50 درصد در معرض هوای آزاد قرار گیرد با جذب گاز کربنیک تغییر ماهیت می دهد 

بررسی و مطالعه مطالب علمی و آموزشی در مورد سود پرک , محلول سود سوز آور , کاستیک سودا مایع و سود کاستیک پرک و دریافت اطلاعات فنی و آنالیز این محصول و همچنین خرید برای مصارف داخلی و صادراتی در سایت پارس شیمی 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر