محلول سدیم هیدروکسید

محلول سدیم هیدروکسید

پارس شیمی سایت مرجع در زمینه آشنایی با محلول سدیم هیدروکسید و ویژگی های شیمیایی و فیزیکی آن و همچنین کارایی ها و موارد استفاده و میزان تولید سالیانه آن در سطح جهانی و به تفکیک در کشور های مختلف و نیز آشنایی با شکل ظاهری و فرمول و تغییرات آن در دما و شرایط مختلف و همچنین بسته بندی و روش های تولید صنعتی و آزمایشگاهی

محلول سدیم هیدروکسید

پارس شیمی آمادگی تولید محلول سدیم هیدروکسید برای مصارف داخلی و نیز صادرات به کشور های دیگر را با شرایط عالی و به همراه آنالیز و MSDS دارد

محلول سدیم هیدروکسید در صنایع فراوانی استفاده می شود و همین کاربرد گسترده موجب شده سالیانه حجم بسیار گسترده ای از آن در سطح جهان به تولید برسد. البته نگهداری آن نیاز به رعایت شرایط خاصی دارد زیرا در صورت تماس محلول سدیم هیدروکسید با هوا, گاز کربنیک محیط را جذب کرده و تبدیل به کربنات سدیم می شود. همچنین تعییرات دمایی می تواند سبب ایجاد تغییراتی در آن شده و فرمولاسیون آن را تغییر نماید یا کیفیت آن کاهش پیدا کند

 

محلول سدیم هیدروکسید

پارس شیمی سایت مرجع در زمینه آشنایی با محلول سدیم هیدروکسید و ویژگی های شیمیایی و فیزیکی آن و همچنین کارایی ها و موارد استفاده و میزان تولید سالیانه آن در سطح جهانی و به تفکیک در کشور های مختلف و نیز آشنایی با شکل ظاهری و فرمول و تغییرات آن در دما و شرایط مختلف و همچنین بسته بندی و روش های تولید صنعتی و آزمایشگاهی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر