مجتمع معدنی و صنعتی فسفات اسفوردی

مجتمع معدنی و صنعتی فسفات اسفوردی

خاک فسفات یک ماده معدنی کمیاب در پوسته کره زمین می باشد که دارای کاربرد های متنوعی بوده و از آن برای استفاده فسفر جهت استفاده در صنایع کشاورزی و صنعتی استفاده می شود.

مجتمع معدنی و صنعتی فسفات اسفوردی, phosphate

فسفات عامل اصلی در تامین فسفر می باشد که از برای تولید مواد شیمیایی حاوی فسفات و نیز تامین کمبود های خاک سود برده می شود. بیشترین میزان خاک فسفات استحصال شده از مجتمع معدنی و صنعتی فسفات اسفوردی برای تولید کود فسفر مورد استفاده قرار می گیرد. کود هایی مانند کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات, کود شیمیایی سوپر فسفات ساده و سوپر فسفات تریپل, سوپر فسفات طلایی و دیگر کود های حاوی عنصر فسفر, وابسته به وجود خاک فسفات می باشند.

ایران یکی از تولید کنندگان خاک فسفات در خاور میانه می باشد که قابلیت تامین بخشی از نیاز این منطقه به آن را دارد.

 

مجتمع معدنی و صنعتی فسفات اسفوردی

خاک فسفات یک ماده معدنی کمیاب در پوسته کره زمین می باشد که دارای کاربرد های متنوعی بوده و از آن برای استفاده فسفر جهت استفاده در صنایع کشاورزی و صنعتی استفاده می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر