مجتمع معدنی فسفات اسفوردی

مجتمع معدنی فسفات اسفوردی

مجتمع معدنی فسفات اسفوردی قادر به تامین بخشی از خاک فسفات مورد نیاز کشور در زمینه تولید کود های کشاورزی و نیز برای تولید مواد شیمیایی و صنعتی فسفاته نیز اسید فسفریک می باشد.

مجتمع معدنی فسفات اسفوردی

امروزه فسفات ها در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. برای مثال اسید فسفریک یکی از مهم ترین اسید های مورد استفاده بشر است. خاک فسفات یکی از منابع تامین فسفر برای برای استفاده در صنعت و کشاورزی می باشد. برای مثال کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات حاوی 46 درصد فسفات می باشد که قادر است نیاز خاک زمین های کشاورزی به فسفات را مرتفع نماید.

فسفات برای استفاده در تولید مواد مختلف نیاز به فراواری دارد و باید ناخالصی های آن جدا سازی گردد. البته می توان خاک فسفات را به طور مستقیم نیز در خاک زمین های کشاورزی به کار برد که اینکار علاوه بر تامین نیاز خاک به فسفر, موجب بهبود شرایط فیزیکی خاک نیز می شود.

 

مجتمع معدنی فسفات اسفوردی

مجتمع معدنی فسفات اسفوردی قادر به تامین بخشی از خاک فسفات مورد نیاز کشور در زمینه تولید کود های کشاورزی و نیز برای تولید مواد شیمیایی و صنعتی فسفات نظیر اسید فسفریک می باشد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر