متابی سولفیت سدیم چیست

متابی سولفیت سدیم چیست

چنانچه مایل به آشنایی با مواد شیمیایی می باشید و در نظر دارید تا اطلاعات مختلفی در این زمینه به دست آورید نظیر اینکه متابی سولفیت سدیم چیست و چه کاربرد ها و مصارفی دارد, سایت پارس شیمی را مطالعه نمایید.

متابی سولفیت سدیم چیست

متابی سولفیت سدیم که آن را با نام های دیگری چون سدیم متابی سولفیت - سدیم پیروسولفیت - دی سدیم - Sodium pyrosulfid - Sodium disulfite می شناسند دارای فرمول شیمیایی به صورت Na۲S۲O۵ است. سدیم متابی سولفیت معمولا به عنوان یک نگهدارنده, ضدعفونی کننده و آنتی اکسیدان کاربرد دارد و مصرف گسترده ای در صنایع غذایی دارد. سدیم متابی سولفیت به صورت پودری سفید رنگ بوده و جذب کننده رطوبت هوا است بنابراین باید در بسته بندی مناسبی نگهداری شود زیرا در غیر این صورت پس از مدتی به صورت کلوخه می شود.  تولید این محصول از طریق تبخیر محلول سدیم سولفیت اشباع شده با گاز دی اکسید گوگرد است. در صورتی که متابی سولفیت سدیم با آب ترکیب شود, اکسیژن محلول در آب را جذب و گاز دی اکسید کربن آزاد می نماید که منجر به تولید گاز دی اکسید کربن می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر