قیمت فروش کاستیک سودا

قیمت فروش کاستیک سودا

قیمت فروش کاستیک سودا بستگی به نوع آن دارد. قیمت کاستیک سودا مایع که با نام سود مایع معروف است با قیمت کاستیک سودا جامد که باا نام سود پرک شهرت دارد متفاوت است زیرا سود پرک دارای خلوصی معادلل  دو برابر سود مایع است.

قیمت فروش کاستیک سودا

فروش کاستیک سودا یا همان هیدروکسید سدیم NaOH ترکیب شیمیایی و با اهمیت است و چه به صورت جامد و چه به صورت مایع دارای کاربرد هایی گسترده و مفیدی می باشد. این ماده به راحتی در آب حل شده و به همین دلیل سود پرک را نیز می توان به سرعت به سود مایع تبدیل نمود. از جملهه اساسی ترین موارد مصرف کاستیک سودا در صنعتی کاغذ سازی است.. اهمیت سود کاستیک در این صنعت به حدی می باشد که در حدود یک سوم از کل تولید سالیانه 60 میلیون تنی سود سوزاور در جهان به این صنعتی اختصاص پیدا می کند. همچنین به دلیل قدرت بالای پاک کنندگی و چربی بری کاستیک سودا از آن در تولید انواع مختلف صابون هم سود می برند زیرا هم هزینه های تولید را کاهش داده و هم بهترین ماده برای این منظور به شمار می رود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر