قیمت سولفات آهن

قیمت سولفات آهن

به منظور خرید و دریافت ارزان ترین قیمت سولفات آهن که دارای کیفیتی مطلوب و ویژگی های شیمیایی تضمین شده باشد با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید.

قیمت سولفات آهن, قیمت فروش سولفات آهن, قیمت کود سولفات آهن, قیمت سولفات آهن 2, قیمت سولفات آهن سبز, قیمت سولفات آهن پودری, قیمت سولفات آهن خشک, قیمت کود کشاورزی سولفات آهن, قیمت شیمیایی سولفات آهن,

به دلیل نیاز گیاهان به انواع مواد معدنی و آلی ، انواع مختلف و و متنوعی کود کشاورزی شیمیایی ، آلی و دامی در زراعت مورد استفاده قرار می گیرد که هر یک بخشی از نیاز گیاهان را تامین می نمایند. سولفات آهن iron sulfate یا فروسولفات ferrous sulfate نیز حاوی دو عامل مورد نیاز گیاهان یعنی یون های آهن و سولفات می باشد که دارای نقش مهمی در فتوسنتز گیاهان و کاهش pH خاک زمین دارند. سولفات آهن یک کود کشاورزی بسیار ارزان قیمت است که در آب نیز محلول بوده و می توان آن را از طریق سیستم آبیاری و اسپری و همچنین چالکود مورد استفاده قرار داد. به منظور خرید و دریافت ارزان ترین قیمت سولفات آهن که دارای کیفیتی مطلوب و ویژگی های شیمیایی تضمین شده باشد با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر