فروش کربنات سدیم سنگین شیراز

فروش کربنات سدیم سنگین شیراز

فروش کربنات سدیم سنگین شیراز منطبق با آنالیز و با خلوص 98 تا 99 درصد و مناسب جهت استفاده در صنایع مختلف در بسته بندی استاندارد به صورت حواله و یا ارسال محصول به محل خریداران گرامی

فروش کربنات سدیم سنگین شیراز

کربنات سدیم را بسیاری از افراد با نام سودا اش می شناسند. این ماده نوعی ترکیب قلیایی است که دارای خاصیت ضد کپک می باشد به همین دلیل از آن در صنایع غذایی به عنوان یک ماده نگهدارنده استفاده می نمایند. کربنات سدیم یک ماده شیمیایی بوده که دارای تعداد محدودی تولید کننده در کشور است که نیاز کشور را به آن تامین می نمایند. فروش کربنات سدیم سنگین شیراز که از نظر ظاهری به صورت گرانول می باشد با فرمول Na2CO3 به منظور استفاده در صنایع مختلف کشور صورت می گیرد. مجتمع کربنات سدیم سنگین شیراز که به کربنات سدیم کاوه نیز شهرت دارد سالیانه حجم بالایی از این محصول را تولید و روانه بازار می نماید. فروش کربنات سدیم سنگین شیراز منطبق با آنالیز و با خلوص 98 تا 99 درصد و مناسب جهت استفاده در صنایع مختلف در بسته بندی استاندارد به صورت حواله و یا ارسال محصول به محل خریداران گرامی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر