فروش نیترات روی

فروش نیترات روی

فروش نیترات روی بیشتر به منظور تولید ترکیبات مختلف روی از جمله اکسید روی و یا کربنات روی می باشد. نیترات روی ماده سفید رنگ و کریستاله بوده و در هوای گرم حالت آبکی و شل پیدا می کند. این ماده در صنایع آزمایشگاهی نیز کاربرد داشته و به منظور تولید پلیمر های هماهنگ مصرف می شود.

فروش نیترات روی

فروش نیترات روی که نوعی نمک نیتراته است باید در شرایط خاص دمایی باشد بخصوص در تابستان ها زیرا این محصول در دمای بالا ذوب می شود و حالت خود را از دست می دهد. معمول ترین آبپوش این نیترات زینک, نیترات روی 6 آبه است که دارای فرمول Zn(NO3)2.6H2O می باشد. فروش نیترات روی بیشتر به منظور تولید ترکیبات مختلف روی از جمله اکسید روی و یا کربنات روی می باشد. نیترات روی ماده سفید رنگ و کریستاله بوده و در هوای گرم حالت آبکی و شل پیدا می کند. این ماده در صنایع آزمایشگاهی نیز کاربرد داشته و به منظور تولید پلیمر های هماهنگ مصرف می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر