فروش نیترات اوره

فروش نیترات اوره

فروش نیترات اوره به منظور استفاده در صنایع مختلف برای ایجاد انفجار می باشد. اوره نوعی کود شیمیایی است که نقش مهمی در کشاورزی و ایجاد حاصلخیزی در خاک زمین های زراعی دارد. اما ترکیب این ماده با یون نیترات می توان آن را به ماده ای خطرناک و قابل انفجار تبدیل نماید.

فروش نیترات اوره

نیترات اوره نظیر دیگر کود شیمیایی یعنی نیترات آمونیوم دارای قابلیت انفجاری می باشد. هر دوی این مواد در صنایع شیمیایی و اکتشاف معادن به عنوان ماده منفجره مورد استفاده قرار می گیرند اما نیترات اوره دارای خاصیت انفجاری قوی تر و سریع تری است. این ماده در کشور های عراق و افغانستان توسط گروه های تروریستی برای ایجاد انفجار مورد استفاده قرار می گیرد. فروش نیترات اوره به منظور استفاده در صنایع مختلف برای ایجاد انفجار می باشد. اوره نوعی کود شیمیایی است که نقش مهمی در کشاورزی و ایجاد حاصلخیزی در خاک زمین های زراعی دارد. اما ترکیب این ماده با یون نیترات می توان آن را به ماده ای خطرناک و قابل انفجار تبدیل نماید.

قابل ذکر است که این مطلب صرفا جهت مطالعه می باشد و خرید و فروش نیترات اوره ممنوع است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر