فروش سولفات منگنز چینی

فروش سولفات منگنز چینی

پارس شیمی | واردات و فروش سولفات منگنز چینی با خلوص 32 درصد و کیفیت استاندارد و تایید شده برای استفاده در کشاورزی و باغداری با امکان حمل به کلیه نقاط کشور

فروش سولفات منگنز چینی

فروش سولفات منگنز چینی به عنوان یک کود شیمیایی مهم به منظور تامین منگنز که یکی از انواع ریز مغذی های کشاورزی است انجام می شود. منگنز که با نماد Mn معرفی می شود یکی از عناصر معدنی سازنده پوسته زمین است که برای رشد و نمو موجودات زنده ضروری می باشد. وجود این عنصر در گیاهان به دلیل انجام مناسب عمل فتوسنتز و نیز فعال کننده آنزیم ها است و در صورتی که به درستی در اختیار گیاه قرار نگیرد سبب ایجاد زردی در برگ ها و بروز مشکلات در محصول دهی و کاهش سرعت رشد می شود. خاک های با pH بالا بزرگ ترین مشکل در جهت جذب این عنصر هستند. وجود گوگرد در ترکیب سولفات منگنز سبب کاهش pH و تسهیل در جهت قرار گرفتن این عنصر در اختیار ریشه گیاه می شود.

واردات و فروش سولفات منگنز چینی با خلوص 32 درصد و کیفیت استاندارد و تایید شده برای استفاده در کشاورزی و باغداری با امکان حمل به کلیه نقاط کشور

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر