فروش سنگ نمک تزئینی

فروش سنگ نمک تزئینی

پارس شیمی | فروش سنگ نمک تزئینی و همچنین فروش نمک دانه بندی شده در سایز های مختلف و متنوع جهت استفاده در کاربرد ها و صنایع مختلف

فروش سنگ نمک تزئینی

فروش سنگ نمک تزئینی همان گونه از نام آن مشخص است صرفا دارای جنبه زیبایی و تزیینی می باشد. سنگ نمک در حالت خالص دارای شفافیت و زیبایی است و می تواند جذابیت های دیداری خاصی داشته باشد. معمولا برای تولید و فروش سنگ نمک تزئینی, داخل سنگ نمک را تراشیده و درون آن لامپ قرار داده می شود. به این ترتیب, به علت شفافیت سنگ, نور به صورت محدود از آن خارج شده و زیبایی خاصی به محیط می بخشد. البته سنگ نمکی که دارای خلوص لازم برای داشتن شفافیت کافی باشد در طبیعت کم بوده و در برخی معادن نمک به صورت رگه هایی وجود دارد.

 

فروش سنگ نمک تزئینی

پارس شیمی | فروش سنگ نمک تزئینی و همچنین فروش نمک دانه بندی شده در سایز های مختلف و متنوع جها استفاده در کاربرد ها و صنایع مختلف

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 272 کاربر