فروش زاج سبز

فروش زاج سبز

پارس شیمی به عنوان بزرگ ترین تولید کننده زاج سبز یا سولفات آهن 2 ظرفیتی 18 تا 20 درصد آمادگی فروش زاج سبز با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب را دارد.

فروش زاج سبز

فروش زاج سبز به منظور استفاده در کشاورزی و تقویت خاک زمین های زراعی می باشد. زاج سبز که نام علمی آن سولفات آهن می باشد دارای اسامی مختلفی چون فروسس سولفات - قلقدوس - قلقطار - قلقنت - قلقند ازخلقیس یونانی و زاج اخضر می باشد. اینن ماده دارای فرمول شیمیایی FeSO4 بوده و دارای دو کاربرد عمده در بخش کشاورزی و درمانی است. زاج سبز اصلی ترین عامل تامین کننده عنصر آهن در کشاورزی می باشد. کمبود آهن سبب فقر گیاه و زردی برگ ها می شود و عمل فتوسنتز را کاهش می دهد. در موارد پزشکی نیز از زاج سبز به منظور جبران کمبود آهن و کمک در جهت ساخت گلبول قرمز استفاده می گردد. پارس شیمی به عنوان بزرگ ترین تولید کننده زاج سبز یا سولفات آهن 2 ظرفیتی 18 تا 20 درصد آمادگی فروش زاج سبز با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسبب  را دارد

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر