فروش اخرا

فروش اخرا

گروه صنعتی پارس شیمی آمادگی عرضه و فروش اخرا به صورت خاک, پودری و سنگ را در رنگ بندی های مختلف و با آنالیز های متفاوت به صورت هیدراته و یا آنهیدروس برای مصارف داخلی و امور صادراتی دارد.

فروش اخرا, خاک اخرا, گل اخرا, گل اخری, خاک اخری, گل سرخ, خاک اخرا, 

در صنعت رنگ سازی از مواد بسیار زیادی به عنوان تولید رنگ و یا ماده فیلر استفاده می شود. مواد رنگدانه به صورت تکی و یا در ترکیب با هم به منظور تولید رنگ های مختلف مورد مصرف قرار می گیرند. خاک اخرا که آن را خاک سرخ نیز می نامند یکی از ترکیبات اکسید آهن بوده و یکی از مواد اصلی در صنایع تولید رنگ های مختلفی چون قرمز و زرد و رنگ بندی های ما بین این دو می باشد. همچنین از مواد دیگری چون کربنات کلسیم نیز به عنوان پر کن استفاده می شود. این ماده هم به صورت طبیعی و هم به صورت سنتزی قابل تولید است. گروه صنعتی پارس شیمی آمادگی عرضه و فروش اخرا به صورت خاک, پودری و سنگ را در رنگ بندی های مختلف و با آنالیز های متفاوت به صورت هیدراته و یا آنهیدروس برای مصارف داخلی و امور صادراتی دارد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر