فرمول شیمیایی سود سوزآور

فرمول شیمیایی سود سوزآور

فرمول شیمیایی سود سوزآور که در برخی مصارف آن را با نام کاستیک سودا هم می شناسند به صورت سدیم هیدروکسید است. سود سوزآور از ترکیب دو یون مثبت و منفی سدیم و هیدروکسید تشکیل شده است که خاصیت به شدت قلیایی دارد. اصولا سود سوز آور نوعی نمک سدیم بوده و به دلیل برخی مزایای آن ، کاربرد بسیار گسترده ای نیز در صنایع مختلف پیدا کرده است به شکلی که در طول هر سال ، میزان بسیار زیادی از آن معادل 60 میلیون تن در کشور های مختلف جهان تولید می شود.

فرمول شیمیایی سود سوزآور

فرمول شیمیایی سود سوزآور به شکل NaOH می باشد و روش های گوناگونی به منظور تولید آن وجود دارد. مهم ترین روش تولید سود سوزاور را روش کلرآلکالی می نامند. به منظور تولید سود سوز آور از تجزیه الکترولیز نمک سدیم کلراید استفاده می شود که طی آن یون سدیم جذب شده و گاز کلر نیز آزاد می شود. البته پیوند شیمیایی سدیم هیدروکسید چندان پایدار نیست و این ماده تمایل به جذب رطوبت و گاز دی اکسید کربن محیط دارد تا به ماده پایدار تری به نام کربنات سدیم تبدیل شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر