فرمول شیمیایی اسید کربنیک

فرمول شیمیایی اسید کربنیک

چنانچه مایلید تا اطلاعات مختلفی در مورد کربنات سدیم و اسید کربنیک به دست آورید نظیر اینکه فرمول شیمیایی اسید کربنیک چیست و چه کاربرد هایی در صنایع مختلف دارد , سایت پارس شیمی را پیگیری نمایید.

فرمول شیمیایی اسید کربنیک

اسید کربنیک ترکیبی شیمیایی با فرمول شیمیایی H2CO3 می باشد که از حل شدن گاز دی اکسید کربن در آب ( آب کربناته ) به دست می آید.

CO2 + H2O ⇌ H2CO3

در زیست شناسی آن را اسید فرار یا اسید تنفسی نیز می نامند زیرا تنها اسیدی است که از ریه های موجودات زنده دفع می گردد. اسید کربنیک اسیدی ضعیف است که دو نمک کربنات و بی کربنات را شکل می دهد. در طبیعت از واکنش اسید کربنیک با سنک آهک یا همان کربنات کلسیم, بی کربنات سدیم شکل می گیرد. اسید کربنیک از انواع اسید های پلی پروتیک محسوب می شود زیرا دارای دو عدد پروتون است که از مولکول اصلی جدا می باشند.

چنانچه مایلید تا اطلاعات مختلفی در مورد کربنات سدیم یا اسید کربنیک به دست آورید نظیر اینکه فرمول شیمیایی اسید کربنیک چیست و چه کاربرد هایی در صنایع مختلف دارد , سایت پارس شیمی را پیگیری نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر