فرمول سود سوزآور

فرمول سود سوزآور

سایت پارس شیمی به عنوان یک سایت علمی مفید در بر دارنده اطلاعات مفید و کاربردی فراوانی در زمینه سود سوز آور می باشد از جمله فرمولل سود سوزآور و همچنین معرفی انواع مختلف این ماده و چگونگی استفاده ازز آن در منزل جهت استفاده به عنوان ارزان ترین و قوی ترین ماده شوینده و پاک کننده

فرمول سود سوزآور

سود سوز آور دارای اسامی دیگری چون کاستیک سودا و سود کاستیک نیز می باشد. همچنین نام علمی این ترکیب که بر گرفته از فرمول شیمیایی آنن می باشد به صورت هیدروکسید سدیم یا سدیم هیدروکسید می باشد.

 

فرمول سود سوزآور

فرمول سود سوز آور تشکیل شده از یون منفی هیدروکسید -OH و یون مثبت سدیم +Na بوده و در مجتمع های پتروشیمی به صورت مایعی بی رنگ و بی بو و خلوص 50 درصد به تولید می رسد. سود سوز آور ماده ای خورنده و سوزاننده می باشد که در طمان استفاده از باید اصول ایمنی خاصی را رعابت نمود در غیر این صورت می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید.

 

فرمول سود سوز آور

سایت پارس شیمی به عنوان یک سایت علمی مفید در بر دارنده اطلاعات مفید و کاربردی فراوانی در زمینه سود سوز آور می باشد از جمله فرمول سود سوزآور و همچنین معرفی انواع مختلف این ماده و چگونگی استفاده از آن در منزل جهت استفاده به عنوان ارزان ترین و قوی ترین ماده شوینده و پاک کننده است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر