فرمول سدیم هیدروکسید

فرمول سدیم هیدروکسید

بررسی شرایط فیزیکی و شیمیایی کاستیک سودا و همچنین فرمول سدیم هیدروکسید و کاربرد ها و مصارف این ماده بسیار پر مصرف در بخش هایی مختلف و ارائه آنالیز و برگه مشخصات فنی و ایمنی MSDS در سایت پارسس شیمی

فرمول سدیم هیدروکسید

سود سوز آور یا کاستیک سودا caustic soda از اتم های اکسیژن و هیدروژن و سدیم تشکیل شده است و به صورت NaOH است. یون مثبت سدیم جذب یون منفی هیدروکسید می شود و سدیم هیدروکسید را می سازد.. روش های مختلفی برای تولید سود کاستیک وجود دارد که مهم ترین آن هاا روش کلر آلکالی است. در این روش با تجزیه نمک معدنی و جدا سازی سدیم از کلر و سپس ترکیب سدیم با هیدروکسید می توان هیدروکسید سدیم را تولید کرد. ویژگی مهم استفاده از روش کلر آلکالی در امکان تولید NaOH در حجم وسیع و صنعتی و نیز دقت مناسب تولید محصول در این روش است.

بررسی شرایط فیزیکی و شیمیایی کاستیک سودا و همچنین فرمول سدیم هیدروکسید و کاربرد ها و مصارف این ماده بسیار پر مصرف در بخش هایی مختلف و ارائه آنالیز و برگه مشخصات فنی و ایمنی MSDS در سایت پارسس شیمی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر